Taloustietämyksen puute ei selitä ylivelkaantumista

Taloustietämyksen määrällä ei ole yhteyttä ylivelkaantumiseen, kertoo Lindorffin Profit-julkaisu.

Vuonna 2014 toteutetun Taloudellinen lukutaito Suomessa -tutkimuksen mukaan suomalaisten talousosaaminen on hyvällä tasolla kansainvälisestikin vertailtuna. Tutkimuksessa taloudellisen lukutaidon katsottiin koostuvan tietämyksestä, käyttäytymisestä ja asenteesta.

Yllättävintä tutkimuksessa oli, että taloudellisella tietämyksellä ja käyttäytymisellä ei juuri havaittu yhteyttä. Asenteet sen sijaan vaikuttivat käyttäytymiseen voimakkaasti. Käyttäytymiseksi tutkimuksessa katsottiin esimerkiksi laskujen maksaminen ajoissa.

Erot taloudellisessa käyttäytymisessä eivät olleet suuria eri ikäryhmien välillä, mutta heikointa taloudellinen lukutaito oli alle 30-vuotiailla ja yli 60-vuotiailla. Keskimäärin ongelmia on 28 prosentilla suomalaisista.

Esimerkiksi työttömillä taloudellinen tietämys ei ole juuri heikompaa kuin keskimäärin, mutta asenteissa ja käyttäytymisessä on suurempia eroja. Myös naisilla tietämys taloudesta oli heikompaa kuin miehillä, mutta silti miehillä oli enemmän ongelmia taloudellisessa käyttäytymisessä.

Talousvaikeuksien riskitekijöitä ovat ulkopuoliset tekijät, kuten työttömyyden ja avioeron kaltaiset elämänmuutokset. Kulutusta ihannoiva yhteiskunta lisää riskejä.

Tähän liittyvät artikkelit

Klikkaa Tästä  Uusi laki kohtuullistaa perintäkuluja