Pikavippiyhtiöiden mainonta syynissä

Pikavippiyhtiö Ege:llä on menossa kampanja jossa kaverille suosittelemalla voi saada itse pikavippikuluja pienennettyä. Ege tarjoaa jokaisesta suositellusta kaverista viiden euron alennuksen vippikuluihin.

Egen mainoskampanja on saanut ainakin Taloussanomien toimituksen mielenkiinnon heräämään. Taloussanomat olivat olleet yhteydessä mainoksen johdosta kuluttajavirastoon. Kuluttajavirastossa tutkija oli kommentoinut mainonnan olevan vastuutonta, mutta ei lain vastaista. Kuluttajavirastosta ei kuitenkaan haluttu antaa virallista kantaa Egen mainonnasta, sillä mainoksesta ei ole tehty virallista ilmoitusta virastoon.

Taloussanomien mukaan pikavippiyritykset työllistävät kuluttajavirastoa. Kaksi pikavippiyritystä kuluttajavirasto on vienyt markkinaoikeuteen lainvastaisesta mainonnasta ja heidät on kielletty mainostamasta 50 000 euron uhkasakon nojalla. Ege ei kuitenkaan kuulu näihin pikavippiyrityksiin joiden mainonta on ollut laitonta.

Pikavippien, kuin myös kaikkien kulutusluottojen on noudatettava mainontaan liittyviä pelisääntöjä. Kuluttajavirasto on antanut ohjeistuksen kaikkien kulutusluottojen mainontaan. Mainontaohjeet ovat laillisesti päteviä, eli niitä tulee noudattaa.

Mainosten tulee olla muun muassa hyvää luotonantotapaa noudattavia. Mainonnassa tulee ottaa huomioon kuluttajan etu, eikä kuluttajalta saa pimittää tietoja esimerkiksi lainan kuluista, koroista tai lainaehdoista.

Mainostajan tulee myös toimia vastuullisesti. Vastuullisuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti, että kuluttajaa ei saa painostaa ottamaan luotta. Kuitenkaan ei ole virallista linjaa mikä mainonnassa on liiallista painostamista.

Kulutusluottojen mainoksissa tulee myös käydä ilmi luoton todellinen vuosikorko, mikäli mainoksessa ilmoitetaan korko luoton pääomasta, laina kustannuksia tai muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto.

Tähän liittyvät artikkelit

Klikkaa Tästä  Yle: Pikavipit katoavat, tilalle korvaavia tuotteita