Pikavipeille löytyi puolustaja eduskunnasta

Eduskunnasta löytyi pikavipeille yksi puolustaja, kun perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen puolusti tiistaina eduskunnassa käydyssä lähetekeskustelussa pikalainayritystoimintaa.

Immonen piti pikavippiasiaa käsittelevän puheenvuoronsa täysistunnossa, jolloin eduskunnassa käsiteltiin kahta pienlainoihin liittyvää lakialoitetta. Kokoomuksen kansanedustajien Sampsa Katajan ja Lenita Toivakan alullepanemat lakialoitteet pyrkivät kieltämään pikavipit kokonaan tai rajaamaan pikavippitoimintaa monin tavoin. Molempia lakialoitteita käsiteltiin eduskunnassa samalla kerralla.

Immosen mukaan pikavippiongelmassa tulisi miettiä ylivelkaantumisen todellisia syitä kieltojen sijaan. Kansanedustaja toi puheenvuorossaan esiin monenlaisia faktatietoja pikalainoihin liittyen. Todellisuudessa pikavipit käsittävät vain noin puoli prosenttia kaikista suomalaisten kulutusluotoista. Immosen mukaan Suomen Asiakastiedolta saatujen tilastojen mukaan vuonna 2010 ja 2011 saaduista maksuhäiriömerkinnöistä vain alle prosentti johtui pikaluotoista. Pikalainojen vaikutusta suomalaisten velkaantumisongelmiin voidaan siis pitää liioiteltuna.

Pikavippejä syytetään usein niiden korkeista koroista ja perintäkustannuksista, mutta Immonen huomautti valtion perimien kulujen olevan velalliselle usein suurempi ongelma kuin pienlainayritysten ja perintätoimistojen perimät kulut. Valtio perii velalliselta korkeita kuluja haastehakemuksesta ja velkomustuomiosta. Lisäksi kärjäoikeudet ruuhkautuvat velkomustuomioiden takia, mihin Immonen toivoo muutosta, sillä käräjäoikeus ei ole hänen mukaansa oikea paikka käsitellä pääomiltaan pieniä saamisia.

Pienlainoille ei ole tällä hetkellä olemassa korvaavaa rahoitusmuotoa, joten niiden kielto johtaisi tilanteeseen, jossa pientä ja lyhytaikaista ei olisi kuluttajille tarjolla lainkaan. Immonen toteaa myös, että pikalainoista ylivoimaisesti suurin osa maksetaan ajallaan takaisin. Jopa 80 prosenttia vipeistä maksetaan ajallaan, perintään menee noin 10 prosenttia asiakkaista ja lainansa jättää kokonaan maksamatta vain noin 5 prosenttia pikalaina-asiakkaista.

Olli Immosen puheenvuoro on luettavissa hänen nettisivuiltaan.

Pikalaina-asiassa odotetaan seuraavaksi oikeusministeriön asettaman työryhmän selvitystä, jonka on määrä valmistua vielä maaliskuun aikana. Eduskunta pääsee äänestämään lakialoitteesta mahdollisesti ensi syksyn aikana.

Tähän liittyvät artikkelit

Klikkaa Tästä  Nuorten ylivelkaantumisen syy ei pelkästään pikalainoissa