Pienlainayhdistys ajaa kolmen kohdan ohjelmaa asiakkaiden parhaaksi

Suomen Pienlainayhdistys pyrkii selkeyttämään ja tiukentamaan pienlaina-alan pelisääntöjä ja korottamaan ja puolustamaan kuluttajan etuja uudella kolmen kohdan ohjelmallaan. Samalla yhdistys pyrkii oikaisemaan pienlainatoimintaan liittyviä väärinkäsityksiä.

Yhdistys ehdottaa viranomaisille ja lainsäätäjille ylivelkaantumista ja epäluotettavien toimijoiden ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä. Kolmen kohdan ohjelma sisältää positiivisen luottorekisterin käyttöönoton, pikalainatoiminnan siirtäminen Finanssivalvonnan valvomaksi ja riidattomien velkomusasioiden siirtämisen suoraan ulosottoon.

Positiivinen luottorekisteri on käytössä jo useammissa Euroopan Unionin jäsenmaissa. Se puuttuu ainoastaan Suomesta, Tanskasta ja Ranskasta. Positiivinen luottorekisteri kerää tiedot kaikista asiakkaan luotoista. Asiakkaan yksityisyydensuoja turvataan lakisääteisillä rajoituksilla tietojen käyttöön liittyen. Luotonantaja velvoitetaan tarkistamaan rekisteristä asiakkaan velkatilanne ja tosiasiallinen maksukyky, jotta ylivelkaantumista voidaan tehokkaasti ehkäistä. Rekisterin kulut ehdotetaan kerättäväksi käyttömaksuista, jolloin rekisterin perustaminen ei aiheuta valtiolle lisäkustannuksia.

Pienlainayhdistys toivoo pienlaina-alalle tehokkaampaa alan valvontaa, johon oikea taho olisi yhdistyksen mukaan Finanssivalvonta. Finanssivalvonta hoitaa Suomessa jo pankkien ja vakuutus- ja eläkeyhtiöiden, sijoituspalveluiden, rahastojen ja pörssin toiminnan valvomista. Yhdistyksen mukaan Finanssivalvonnalla on riittävät keinot ja asiantuntemusta puuttua mahdollisiin epäkohtiin myös pikalaina-alalla. Finanssivalvonnan suorittama valvonta suojaisi kuluttajaa ja toisi pikalaina-alalle hyvän toimintaympäristön.

Yhdistys toivoo riidattomien velkomusasioiden siirtämistä suoraan ulosottoon, sillä ne vievät paljon käräjäoikeuksien aikaa ja resursseja. Tämä suojaisi kuluttajaa, sillä oikeudenkäyntikulut ovat moninkertaiset pieniin saataviin verrattuna. Suora ulosottokelpoisuus helpottaisi maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan tilannetta ja vapauttaisi oikeuslaitoksen resursseja.

Tähän liittyvät artikkelit

Klikkaa Tästä  Positiivinen luottorekisteri vähentäisi ylivelkaantumista