Nuorten ylivelkaantumisen syy ei pelkästään pikalainoissa

Vaikka alle 30 vuotiaat elävät usein perusturvan varassa, ei syy ole pelkissä pikavipeissä

Nuorten aikuisten, eli alle 30-vuotiaiden taloudellista tilannetta selvittänyt Mun talous – hanke, on saatu päätökseen. Hanke toteutettiin vuosien 2013 – 2017 välillä. Selvityksen perusteella nuorten talous saattaa luisua velkakierteeseen, mikäli tämä joutuu hankkimaan rahoitusta esimerkiksi takuuvuokraa varten.

Katsotaankin, että nuorten talouden hallitsemattomuus on suuri syy velkaantumiseen. Selvityksestä käy ilmi, että juuri alle 30-vuotiaat ovat suurin ryhmä, joka joutuu elämään pelkän perusturvan varassa. Tieto on saanut perustaan Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

Raportissa mainitaan velkaantumisen syiksi esimerkiksi “Ei olla tietoisia oman kulutuksen rajoista tai suhtaudutaan omaan maksukykyyn liian optimistisesti“. Hankkeen pyrkimyksenä onkin lisätä nuorten kohdalla taloudellista tietotaitoa ja ehkäistä velkaantumista.

Pikavipeistä kysyttäessä projektipäällikkö Ville Kujanpää toteaa ykskantaan: “Pikavipit ovat yksi osa tätä ongelmaa ja suuri sellainen, mutta ei suinkaan ainoa“. Kujanpään arvio onkin, että pikavippien mainonta on erittäin houkuttelevaa sekä tehokasta, hän kokee, että mainonnassaan lainapaikat myyvät ihmisille sellaisia haaveita, joihin heillä ei todellisuudessa ole varaa.

Tämä johtaa siihen, että nuoret tarvitsevat enemmän tukea siihen, että saavat taloutensa hallintaan.

Ovatko kohtuuehtoiset rahoitusmarkkinat ratkaisu?

Mun talous – raportti esittelee seitsemän sellaista toimenpide-ehdotusta, joilla voitaisiin puuttua nuorten talouden hallintaan.

Ensimmäinen kohta raportissa on “Sosiaaliset luototusmuodot käyttöön valtakunnallisesti ennaltaehkäisemään nuorten velkaantumista ja syrjäytymistä”. Raportti kertoo, että nuoret joutuvat muuta väestöä helpommin velkakierteeseen, esimerkiksi suurten pakollisten hankintojen vuoksi.

Pikavippien sijaan ehdotuksessa tuodaan ilmi kohtuuehtoiset rahoitusmallit, joita pitäisi olla enemmän tarjolla nuorille. Tällä hetkellä yksi harvoista sosiaalista pienlainaa tarjoavista palveluista on Takuusäätiö. Mun talous – raportti suosittelee näiden palvelujen lisäämistä ja laajentamista valtakunnallisiksi.

Klikkaa Tästä  Vertaislaina muodostumassa uudeksi pikavipiksi

Pelkkä sosiaalisen lainaamisen lisääminen ei kuitenkaan auta, vaan myös velkaneuvontaan pääsyä pitäisi lisätä erityisesti nuorten osalta. Lisäksi ehkäisevän talousneuvonnan määrä on tällä hetkellä todella vähäistä.

Tässä loput hankeraportin ehdottamista toimenpiteistä:

 1. Palvelulupaus nuorten pääsystä kuntien talousneuvontaan
 2. Lisää nuorille soveltuvia taloudenhallinnan välineitä
 3. Raha-asiat puheeksi siellä, missä nuoria kohdataan
 4. Positiivinen luottotieto käyttöön velkakierteiden estämiseksi
 5. Itsenäistyvälle nuorelle parempaa tukea asumiseen ja rahankäyttöön
 6. Kansallinen strategia nuorten taloudellisen lukutaidon edistämiseksi

Tähän liittyvät artikkelit

 • Yhteisvastuukeräyksen varoilla ehkäistään ylivelkaantumista myöntämällä edullisia vippejäYhteisvastuukeräyksen varoilla ehkäistään ylivelkaantumista myöntämällä edullisia vippejä Yhteisvastuukeräyksen varoilla on tarkoitus käynnistää pienluottohanke, joka pyrkii ehkäisemään ylivelkaantumista myöntämällä edullisia vippejä.
 • Suomen Pienlainayhdistys lopettaaSuomen Pienlainayhdistys lopettaa Suomen Pienlainayhdistys on päättänyt lopettaa toimintansa. Syynä on kesäkuussa voimaantuleva kuluttajansuojalain muutos, joka tekee pikavippien tarjoamisen kannattamattomaksi.
 • Vippiä tekstiviestillä lahjakortin muodossaVippiä tekstiviestillä lahjakortin muodossa Tekstiviestillä tilattavan lahjakortin muodossa olevan vipin kulut käyvät pikavippejä huomattavasti suuremmaksi, sillä lahjakortin hinnan joutuu maksamaan kaksinkertaisena takaisin.
 • Pikalainojen ja kulutusluottojen korkokatto 2017Pikalainojen ja kulutusluottojen korkokatto 2017 Pikalainoihin liittyen on havaittu ongelmia koko niiden olemassaolon ajan. Pikalainoja on pyritty viime vuosina rajaamaan erilaisten lakien ja säädösten mukaan. Vuonna 2013 tuli voimaan alle 2000 euron lainojen korkoja rajaava laki korkokatosta.
 • Velkajärjestelylakia uudistetaanVelkajärjestelylakia uudistetaan Oikeusministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan velkajärjestelylakia. Velkajärjestelylain uudistaminen sekä nykyisten ongelmien selvittäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Ehdotuksen on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2013.
 • Pikavippiyrityksillä jälleen Facebook-kilpailujaPikavippiyrityksillä jälleen Facebook-kilpailuja Käy tykkäämässä sivuista Facebookissa tai kerro, milloin pikainen laina olisi tullut tarpeeseen. Voit voittaa palkintoja pikavippiyritysten kilpailuissa.
 • Finanssialan mukaan lainaaminen kiihkeintä 20 vuoteenFinanssialan mukaan lainaaminen kiihkeintä 20 vuoteen Yritysten ja kotitalouksien ottamat luotot ja lainat ovat lisäntyneet viime vuodesta, ilmenee uunituoreesta Finanssiala Ry:n tuottamasta pankkibarometristä. Yksikään barometriin vastannut pankinjohtaja ei usko, että lainojen kysyntä tulisi ainakaan […]
 • VertaislainaVertaislaina Aiemmin lainoja myönsivät pelkästään perinteiset pankit, tämän jälkeen markkinoita valtasivat kulutusluotot. Nyt laina-alalle on tullut myös vertaislainaa myöntäviä palveluita, joiden kasvu on ollut viime vuosina nopeaa. Tänä päivänä vertaislainat ovat […]
 • Pikavippiyhtiöt ehdottavat pikavippeihin rajoituksiaPikavippiyhtiöt ehdottavat pikavippeihin rajoituksia Suomen Pienlainayhdistys esittää pikavipeille korkokattoa, jossa kulut rajattaisiin vippien todellisten kustannusten mukaan teoreettisten mallien sijaan.
 • Ylivelkaantuneella voi olla kymmeniä päällekkäisiä velkojaYlivelkaantuneella voi olla kymmeniä päällekkäisiä velkoja Takuu-Säätiössä on nähty, että velalliselle voi kertyä useita kymmeniä velkoja, koska heillä on mahdollisuus saada velkaa velan päälle. Tilanne voi johtaa hallitsemattomaan velkakierteeseen.
Klikkaa Tästä  Pikavippejä ja erilaisia kulutusluottoja