Asiantuntijat: Viranomaisten varauduttava pikavippilain seurauksiin

Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja Juha Pantzar ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Kati Rantala kirjoittavat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla, että pikavippejä rajoittavasta laista voi koitua kielteisiä seurauksia, jos muutokseen ei osata varautua.

Kesäkuun alussa tulee voimaan pikavippitoimintaa rajoittava lainsäädäntö, ja seurauksena pikavippien tarjonnan odotetaan vähentyvän selvästi.

Pantzar ja Rantala huomauttavat, että pikavipeille on ehtinyt syntyä suuri kysyntä. Usein niillä on pyritty turvaamaan arjen sujuvuus tai ostamaan lisäaikaa taloudellisen katastrofin uhatessa. Kun vippien saaminen hankaloituu, entisen kaltainen talouden paikkaaminen ei enää ole monelle mahdollista.

Lain tullessa voimaan monen velkakierre voi katketa perintätoimiin, ja maksuhäiriöt ja velkomustuomiot luultavasti lisääntyvät hetkellisesti. Maksuhäiriömerkintä hankaloittaa elämää, sillä esimerkiksi asunnon saanti vaikeutuu.

Ylivelkaantuminen tuottaa usein ahdistusta, ja lisätuskaa aiheuttaa tietämättömyys erilaisista seurauksista ja niiden vaikutuksista.

Kirjoittajat korostavat, että velkaongelmaiset onnistuvat harvoin yksin löytämään ratkaisuja ongelmiinsa. Siksi pikavippejä rajoittava laki kaipaisi kylkeensä neuvonta- ja tukipalveluita. Vaihtoehtojen selvittämiseen tarvitaan monialaista taloudenhallinnan ja velkaratkaisujen asiantuntemusta.

Erityinen haaste on kirjoittajien mukaan nuorten tavoittaminen. Avuntarvitsijat ja saatavilla oleva apu eivät usein kohtaa. Nuoret hakevat tyypillisesti apua internetin keskustelupalstoilta, joilla tiedon paikkansapitävyyttä ei voi varmistaa.

– Talousneuvonnan suurimmat kehittämistarpeet ovat siellä, missä velkaongelmat ovat usein niin alussa, että oikea-aikaisella tuella ja ohjeistuksella niihin voitaisiin nopeasti löytää toimivat ratkaisut, kirjoituksessa arvioidaan.

Myös toimeentuloetuuksien tarve voi lisääntyä pikavippien tarjonnan vähentyessä. Osalla pienlainojen käyttäjistä saattaa olla oikeus etuuksiin, mutta he eivät ole halunneet tai osanneet hakea niitä. Kirjoittajien mukaan eri palveluntuottajien kannattaa varautua hyvissä ajoin myös siihen.

Kirjoittajien mielestä pikavippejä ei voi syyttää kaikista velkaongelmista, sillä velan varassa eläminen on yhä yleisempää. Erilaisia luottomuotoja ja maksujärjestelyjä on lukuisia.

Pantzar ja Rantala huomauttavat, että tarve pienlainaan arjen hallintakeinona ei poistu, vaikka muunlainen ongelmavelkaantuminen lisääntyisi. Siihen tulisi varautua nopeasti kehittämällä edullisia ja kohtuullisia ratkaisuja, kuten sosiaalista luototusta.

Klikkaa Tästä  Verovapaata tuottoa sijoittamalla Tuottoa.fi -palveluun

– Asiasta on keskusteltu, mutta syntyykö uusia palveluja kyllin pian, kirjoittajat kysyvät.

Tähän liittyvät artikkelit